Hoe vergaat het filmmakers gerelateerd aan het Limburg Film Fonds? Om een vinger aan de pols te houden informeert Limburg Film Office om de zoveel tijd naar actuele projecten bij filmmakers. Deze keer vertellen kunstenaars Eric Meyer en Rick Alberigs over hun project IDENTITIES, een groeiende verzameling videoportretten van Nederlanders van diverse nationaliteiten, generaties en achtergronden. Hun individuele verhalen worden vastgelegd aan de hand van thema’s, zoals migratie, religie, crisis en natuur. Het doel is verbinding.

Wanneer ontstond het idee voor IDENTITIES?

“Begin 2017 ontmoetten we Kamanzi, een 26-jarige man opgegroeid in Zwitserland, maar van Rwandese ouders. Hij studeerde aan de universiteit van Maastricht en bleek onderdeel uit te maken van een Rwandese dansgroep die traditionele dansen uitvoert. Via hem leerden we andere mensen van diverse nationaliteiten kennen, zoals Nina uit Griekenland en Lamin uit Gambia, een man die als kind opgroeide onder primitieve omstandigheden in de jungle van Gambia. Al snel raakten we gefascineerd door hun bijzondere levensverhalen. Men leeft met elkaar in dezelfde stad, maar tegelijkertijd langs elkaar heen, onkundig van de rijkdom van elkaars verhalen en achtergrond. Hieruit is IDENTITIES ontstaan, een groeiende verzameling videoportretten van inwoners van Nederland van diverse nationaliteiten, generaties en achtergronden. Om dit project te realiseren hebben wij, Rick Alberigs en Eric Meyer, Take Twee opgericht. Vervolgens huurden we een ruimte aan de Fort Willemweg in Maastricht die we inrichten als een professionele studio. De individuele verhalen worden vastgelegd aan de hand van vier thema’s: migratie, religie, gender en crisis. Met als doel ons dichter bij onze medemensen te brengen. Om met andere ogen naar hen te kijken, te laten zien wat ons met elkaar verbindt én wat ons uniek maakt.”

Hoe ontwikkelde het project zich?

“De eerste zeven Maastrichtse videoportretten gingen in premiere tijdens Docfest in filmtheater in Lumière in 2018. De ‘reis’ werd vervolgd in Heerlen, in het Migratiemuseum. Daarna deed het project Eindhoven en Amsterdam aan en in beide steden voegden we nieuwe lokale inwoners toe aan de portretgalerij. In 2019 gaven we acte de presence tijdens Musica Sacra, waar we vier nieuwe portretten toevoegden met het thema religie. Een jaar later, in 2020, deden we tijdens de Corona-crisis opnieuw mee en presenteerden we wederom vier nieuwe portretten met als thema ‘crisis’. Dit alles mondde uit in een overzichtstentoonstelling in 2021, met 25 videoportretten, in Centre Ceramique. Ook hier voegden we weer vier nieuwe portretten toe met het thema ‘natuur’.”

Wat is de rol van Limburg in je project?

“IDENTITIES was de eerste volledig audiovisuele tentoonstelling in het Centre Ceramique in Maastricht. Samen met het Centre Ceramique gingen we de uitdaging aan om de verschillende audiovisuele werken die we de afgelopen jaren hebben gemaakt op een prikkelende manier voor een groot publiek te exposeren. Het project is hiermee een inspiratie voor andere makers in Limburg die film breder willen presenteren dan filmhuizen of bioscopen en was tegelijkertijd de opener voor meer audiovisuele tentoonstellingen binnen het Centre Ceramique. Ook brengt het film in de vorm van videoinstallaties dichterbij publiek dat normaliter niet naar een museum gaat.”

Hoe presenteren jullie het filmproject?

“We streven in de beleving van de audiovisuele installaties naar één op één ervaringen tussen kijker en geportretteerde. De portretten zijn verticaal gefilmd en worden op ware grootte geprojecteerd in een verduisterde ruimte. Het geeft het gevoel alsof de personages ook daadwerkelijk in de ruimte staan. Het is zeer intiem, je kunt de personen als het ware aanraken. De audio klinkt via draadloze koptelefoons, waardoor je afgescheiden bent van het omgevingsgeluid. Hiermee treed je bijna letterlijk het hoofd en de binnenwereld van de geportretteerden binnen, wat een uiterst intieme ervaring creëert.”

Wat is jullie werkwijze?

“De keuze voor een deelnemer voor IDENTITIES komt vooral intuïtief tot stand. In principe heeft ieder mens een ‘verhaal’. Wat we belangrijk vinden is de betrokkenheid die iemand voelt met zowel het project als met de invulling van zijn handeling tijdens het portret. Ook is het belangrijk dat iemand gemotiveerd is om zijn of haar ‘verhaal’ met anderen te willen delen. We zoeken naar een breed palet aan ‘personages’ om te portretteren, mensen van diverse generaties, nationaliteiten, beroepen, (religieuze) afkomst, etc. De bouwstenen van ieder portret zijn de beeldopnames, steeds in één take opgenomen, en de audio-opnames, teruggebracht tot korte gedachten uitgesproken door de geportretteerde. De portretten vertellen geen lineair verhaal in traditionele zin. De portretten zijn verticale, manshoge video-schilderijen, gescheiden door zwart. Binnen een uiterst minimalistisch verticaal kader, life- size geprojecteerd, komen de personen tot leven.”

MORE NEWS