Hoe vergaat het filmmakers gerelateerd aan het Limburg Film Fonds? Om een vinger aan de pols te houden informeert Limburg Film Office iedere maand naar een actueel project. Dit keer vertellen regisseurs Laura Huygen en Moos Pozzo over Liefde in Procedure, een documentaire over een asielzoeker en zijn Nederlandse vriendin. Over dit project werd eerder, met enkel Moos Pozzo, ook al in de podcast gepraat.

Kun je nog eens uitleggen over wie de documentaire gaat?

“Liefde in Procedure gaat over de relatie van Fams Fofana (24) en Kelly Palmen (24). Vier jaar geleden werden ze verliefd in AZC Heerlen, waar Fams zijn asielaanvraag afwachtte en Kelly als vrijwilliger werkte. Sindsdien bouwt dit Nederlands-Gambiaanse koppel aan hun relatie, tegen de achtergrond van de onzekere asielaanvraag van Fams in Nederland. De asielprocedure van Fams brengt een hoop uitdagingen met zich mee. Want hoe kunnen Kelly en Fams omgaan met de onzekerheid en het eindeloze wachten dat gepaard gaat met zo’n asielprocedure? Wat voor invloed heeft dit op hun relatie? En wat zal de impact zijn van de uitkomst van de procedure? In de documentaire delen Fams en Kelly hun verhaal aan de hand van een videodagboek en audiomateriaal gericht aan elkaar, in combinatie met materiaal gefilmd door onze crew.”

Hoe zag de samenwerking tussen jullie en Kelly en Fams uit?

“Het idee voor deze film kwam tot stand omdat wij, Moos Pozzo en Laura Huygen, een film wilden maken met jonge bewoners van een asielzoekerscentrum. We hielden een aantal gesprekken met jongeren en raakten zo onder de indruk van het verhaal van Fams en Kelly, dat we besloten om samen met hen een documentaire over hun relatie te maken. Dit betekende dat Fams en Kelly zelf ook zouden filmen en inspraak zouden hebben gedurende het maakproces. Voor deze werkvorm was het belangrijk dat er vanuit alle partijen vertrouwen in elkaar was, en dat we ons allemaal als doel stelden de best mogelijke film te maken. In de praktijk betekende dit dat Fams en Kelly vanuit hun eigen ideeën begonnen met filmen, en dat wij een vinger aan de pols hielden en aanstuurden waar nodig om bepaalde gebeurtenissen te filmen en te vertellen. Wanneer wij met onze crew gingen filmen, pleegden we ook overleg over onze ideeën.”

In welke fase bevinden jullie je nu?

“Een maand geleden hebben we de montage op slot gezet. Momenteel is Francesca Vincentie bezig met het componeren van de muziek voor de film. Tijdens het monteren hebben we met temp music gewerkt en met een aantal schetsen van Francesca, zodat we tijdens de montage de invloed van de muziek op de kijkervaring konden meenemen. Nu is Francesca bezig met de definitieve muziek. Ze werkt daarin samen met Kora speler Lamin Kuyateh. We gaan binnenkort ook starten met de geluidsnabewerking en met de grading van de film.”

Hoe ging het monteren? Zijn jullie voor verrassingen komen te staan?

“Onze editor Gijs Walstra is de montageperiode ingegaan met het spotten en op orde brengen van het materiaal. De verschillende draaistijlen zorgden voor vrij veel materiaal voor de lengte van de film die we beoogden. Het in kaart brengen van al dat materiaal nam daardoor veel tijd in beslag. Toen we eenmaal door die fase heen waren, ontdekten we dat we te veel ideeën hadden voor de beoogde lengte van de film. In die fase hebben we alle ideeën en montageschetsen bevraagd aan de hand van de kernvraag van de film: Welke invloed heeft de asielprocedure van Fams op de relatie tussen Kelly en Fams? Dit heeft ons geholpen om onze uiteindelijke keuzes te maken.

De montage Liefde in Procedure liep verspreid over één jaar. Tijdens het eerste halfjaar liep de draaiperiode nog door. In eerste instantie was dit het geval omdat we in de herfst van 2022 een versie dienden op te leveren voor een vertoning op Docsdays 2022, georganiseerd door onze andere partner Cinesud. Het verhaal dat we wilden filmen had toen nog geen einde. Het vertonen van de ruwe versie die er toen lag was voor ons best moeilijk, omdat we nog lang niet tevreden waren. Achteraf was deze vertoning heel fijn, omdat duidelijk werd waar de film goed liep en aan welke delen nog aangepast dienden te worden. Een fijne bijkomstigheid van het monteren tijdens de draaiperiode was dat we de laatste draaidagen heel geïnformeerd ingingen; door de toenmalige versie was het immers duidelijker welk materiaal nog nodig was.

Toen we eenmaal al het materiaal hadden verzameld zijn we de film gaan schaven. Dit was een hele leuke fase, omdat we inmiddels alle puzzelstukjes hadden verzameld en alle ruimte hadden om deze allemaal op de juiste plek te leggen. In deze fase is de film overigens best veel veranderd. Zo werd een scène halverwege de film uiteindelijk de opening. De grootste verassing was de kracht van de second life beelden van Fams en Kelly, in combinatie met het audiomateriaal. Tijdens het montageproces hebben Fams en Kelly meerdere versies van hun feedback voorzien.”

Wat zijn jullie plannen voor distributie?

“De film is onder andere gefinancierd vanuit de regeling Limburg Doc van het Limburg Film Festival. Dit betekent dat de film sowieso wordt uitgezonden op L1. Daarnaast zijn we de film aan het insturen naar filmfestivals en gaan we in gesprek met de landelijke omroepen over een vertoning. Ook willen we de mogelijkheden voor een impactcampagne onderzoeken.”

Wat hoop je dat de documentaire toevoegt aan het Limburgse filmlandschap?

“We hopen dat de Limburgse kijker het unieke verhaal van Fams en Kelly in het hart zal sluiten. De film biedt de mogelijkheid om Fams als een jonge azc bewoner te leren kennen, om te leren hoe een asielprocedure verloopt en welke impact deze heeft op zijn jonge leven (en dat van Kelly). Daarmee hopen we een realistischer verhaal naar het publiek te brengen dan de doorgaans negatieve beeldvorming over asielzoekers in de media en de verschillende groepen mensen dichter bij elkaar te brengen.”

MORE NEWS