Hoe vergaat het filmmakers gerelateerd aan het Limburg Film Fonds? Om een vinger aan de pols te houden informeert Limburg Film Office iedere maand naar een actueel project. Dit keer schrijft Willem Berents van Veldkijker Films over Moeder Maas, een documentaire over de natuur in het stroomgebied van rivier de Maas. Voor dit project kreeg Willem in het voorjaar van 2022 steun via de ontwikkelingsregeling.

Kun je wat meer over het project vertellen?

“Via het Limburg Filmfonds kregen we in 2022 een ontwikkelbijdrage voor ons nieuwe project Moeder Maas (werktitel). Moeder Maas is een natuurfilm met een fictielaag erin. Die fictielaag krijgt gestalte in een soort radio-uitzending (als voice-over) die over de beelden heen ligt. De rode draad in het verhaal in de film wordt gevormd door de reis van een verloren geraakte scheepshond. Op weg naar huis trekt die door het Limburgse natuur- en cultuurlandschap langs de maas. En terwijl de kijker het dier dan (indirect) vooral ziet door de ogen wilde dieren die hier leven, hoor je via die radio-uitzending die over het beeld ligt mensen in gesprek over het moment waarop zij die hond zagen en met dat dier of diens eigenaren meeleven.”

Waar in het traject zijn jullie?

“Mede dankzij het Limburg Filmfonds hebben we de treatmentontwikkeling kunnen afsluiten en zijn we nu druk doende met enerzijds het scenario en anderzijds fondsenwerving. Ook zoeken we samenwerking met een eventuele productiepartner. Want het is een groot en complex project.”

Waarom is het zo complex?

“Voldoende fondsen vinden voor een natuurfilm is altijd een enorme uitdaging. Want het maken van een natuurfilm is tijdrovend en duurt vaak enkele jaren. Daar komt in dit geval nog bij dat er een complexe fictielaag in de film komt die zo geloofwaardig moet zijn dat de kijker zal denken dat het verhaal van de scheepshond ook echt is gebeurd. Bij de ‘radio-uitzending’ die over alles heen ligt, moet je dus ook bijna het gevoel krijgen dat het live is. En daar komt dan nog bij dat die tegelijkertijd passende context moet geven aan de beelden die je ziet.”

Wat is de rol van Limburg in het project?

“De film gaat helemaal over het Limburgse natuur en cultuurlandschap. Dat zal ook blijken uit de look en feel. Het idee is dat straks ook de crew dat zal weerspiegelen. Maar dat komt later. Eerst voldoende fondsen vinden en/of een productiepartner.

Moeder Maas zet Noord-Limburg op de kaart. Dat is het idee. Het stroomgebied van de Maas verandert nogal. Overal verschijnen natuurlijke oevers en worden hoogwatervoorzieningen aangelegd. Ook in de zuidelijke delen van de provincie. Dit komt de natuur in de provincie en de biodiversiteit direct ten goede. Het landschap wordt als het ware hersteld en teruggebracht naar haar oorsprong. De reis van de Lost Dog symboliseert dat en de verbinding met cultuurhistorische waarden geldt als een bevestiging.”

De focus op Noord-Limburg is bijzonder. Kun je hier meer over vertellen?

“Voor de “rest” van Nederland wordt Limburg geïdentificeerd met Zuid-Limburg. Noord-Limburg is bij de meeste mensen volstrekt onbekend, terwijl de cultuurhistorische en natuurlandschappen in dit deel van de provincie minstens zo indrukwekkend zijn. Met Moeder Maas willen we de provincie enerzijds smeden tot een geheel en anderzijds die onderbelichte regio in de schijnwerpers zetten. Daar komt bij dat de rivier de Maas uniek is verbonden met de identiteit van Limburg. Dat is niet eerder zo nadrukkelijk in beeld geweest.

Een ander, meer persoonlijk motief is dat wij eerder vooral aan projecten werkten op grote afstand van onze thuisbasis. Met Moeder Maas proberen we eindelijk wat meer thuis te zijn.”

En wanneer verwachten jullie de oplevering van de documentaire?

“Een harde deadline is er niet voor het project. Streefdatum is eind 2026. Maar, zoals gezegd, alles valt of staat met de noodzakelijke fondsen.”

MORE NEWS