2021 was een vruchtbaar jaar voor de Limburgse film en dus ook voor Limburg Film Office. Bekijk hier onze facts & figures sheet.

Limburg Film Office 2021

Ondanks de corona-pandemie kan Limburg Film Office en dus de Limburgse filmsector terugkijken op een positief jaar, waarin een verdere stevige basis is gelegd voor een structurele, vruchtbare toekomst, die we de komende jaren verder willen verzilveren en uitbouwen.

2021 markeert ook het jaar waarin het mede door Limburg Film Office opgerichte netwerk Screen Talent NL werd gelanceerd, waarin getracht wordt nationaal ‘film in de regio’ beter onder de aandacht te brengen en stimuleren – ook financieel.

De tijdelijke onzekerheid rond de voortgang van Limburg Film Office heeft gezorgd voor veel onrust binnen de sector. Met deze onrust is door Limburg Film Office op een bekwame en voortvarende wijze omgegaan. Limburg Film Office is erin geslaagd de rust in de sector terug te brengen door middel van duidelijke informatievoorziening en een proactieve aanpak om het budget voor de komende twee jaar zeker te stellen en uit te breiden.

In 2021 werden er in totaal 49 aanvragen ingediend bij het fonds, waarvan er 21 werden gehonoreerd voor een totaalbedrag van €228.925. Met deze bijdragen werd €702.600 aan uitgaven in de provincie gerealiseerd. Dit betekent dat elke euro die er vanuit het Limburg Film Fonds is geïnvesteerd zorgde voor ruim €3 aan uitgaven binnen de Limburgse economie.

Alle facts & figures lees je in de PDF hieronder. Het complete jaarverslag vind je op deze pagina onder ‘Verantwoording’.

Facts & Figures Limburg Film Office 2021

Vragen?

Heb je vragen over dit bericht? Neem contact met ons op!

MORE NEWS