De afgelopen weken was er af en toe onduidelijkheid over het wel of niet mogen maken van professionele filmopnamen binnen de geldende maatregelen. Soms worden filmopnames aangemerkt als evenement, vermaak of publieksactiviteit door gemeenten waardoor vergunningen worden afgewezen. Dit is echter onterecht. DAFF communiceert vandaag de onderstaande toelichting.

Reguliere bedrijfsactiviteit

Het kabinet beschouwt werkzaamheden ten behoeve van professionele film- en overige audiovisuele producties als reguliere bedrijfsactiviteiten. Dit geldt zowel voor opnamen in daartoe geoutilleerde studioruimten als op overige (buiten)locaties. Deze constatering is in overleg met het ministerie van OCW opgenomen in de preambule van het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector (versie 3.1).

Naleven protocol

Om ervoor te zorgen dat het werk doorgang kan vinden, hebben Doreen Boonekamp (voorzitter werkgroep COVID-19 protocol) en de producentenverenigingen NAPA en NCP zich ingespannen om duidelijkheid te verschaffen. Daartoe is overleg gevoerd met het ministerie van OCW en met een aantal Veiligheidsregio’s. Ook is een uitgebreide toelichting gestuurd aan het bestuur van het Veiligheidsberaad, de voorzitters van de 25 Veiligheidsregio’s en aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten. In deze brief wordt verwezen naar de relevante overheidsdocumenten waaruit blijkt dat voor audiovisuele producties dezelfde regels gelden als voor andere bedrijven. Voorwaarde is dat het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector strikt wordt nageleefd. In de brief wordt ook de achtergrond en werking van het protocol toegelicht.

Wanneer er nog vragen bestaan over het protocol en de manier waarop dit in de praktijk werkt, kunnen gemeenten en Veiligheidsregio’s contact opnemen met de werkgroep via NAPA of NCP.

MORE NEWS