Nederland is sinds vannacht in een harde lockdown. Alle culturele instellingen, niet-essentiële winkels en andere doorstroomlocaties zijn gesloten. Ondanks de harde lockdown, is het maken van filmopnamen wel toegestaan.

Filmen mag

Van dinsdag 15 december (00:00u) tot en met dinsdag 19 januari gaat Nederland in een harde lockdown en zijn strenge maatregelen van kracht. Deze zijn erop gericht het aantal contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen tot een minimum te beperken om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Uiterlijk dinsdag 12 januari wordt een besluit genomen over de periode na 19 januari. Werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties worden door de overheid aangemerkt als reguliere bedrijfsactiviteiten. Ook in de periode van 15 december 2020 t/m 19 januari 2021 kunnen deze werkzaamheden onder voorwaarden worden voortgezet. De Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA) somt de voorwaarden op:

Voorwaarden

 • Werkzaamheden kunnen alleen plaatsvinden wanneer deze noodzakelijk zijn voor de continuering van de bedrijfsactiviteiten.
 • Alle betrokkenen moeten zich strikt houden aan het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector.
 • Het is niet toegestaan publiek toe te laten bij opnames van AV-producties (in ieder geval in de periode van 15 december 2020 t/m 19 januari 2021).
 • Ook voor medewerkers die betrokken zijn bij AV-producties is het uitgangspunt: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. (Uitvoerend) producenten moeten extra kritisch zijn op de vraag voor wie het wel of niet strikt noodzakelijk is om op de set of werklocatie aanwezig te zijn. Dit geldt ook voor kantoorwerkzaamheden van bijvoorbeeld productiemaatschappijen. Vermijd niet-noodzakelijke reizen.
 • Voor groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van bedrijven, instellingen en andere organisaties, geldt een uitzondering op de regels voor groepen. Wees EXTRA kritisch voor wie aanwezigheid wel of niet noodzakelijk is. Houd het aantal aanwezigen zo laag mogelijk en borg de 1,5 meter onderlinge afstand.
 • Voor iedereen vanaf 13 jaar is het verplicht om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes, in het openbaar vervoer, in stations en bij bus- en tramhaltes.
 • Per 1 december geldt het dringende advies om niet in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Reden hiervoor blijft dat zingen en schreeuwen een bron van besmettingen zijn, ook als mensen de corona-maatregelen goed in acht nemen. Uitzondering daarop zijn kinderen tot en met 12 jaar.

Aanvullende adviezen

 • Het opstellen van een projectplan waarin is vastgelegd hoe per productie uitvoering wordt gegeven aan het protocol.
 • Het aanstellen van een of meer personen – naast de Health & Safety Officer – die toezien op naleving van het protocol, bijvoorbeeld in de functie van crowd manager of als extra brandwacht.
 • Het gebruik van bouwhekken of andere middelen zoals borden om een opnamelocatie duidelijk af te zetten en te markeren als werkplek – om passanten op afstand te houden (naar analogie met een bouwplaats).

Opnamelocaties

 • Werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties kunnen zowel plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op andere binnen- en buitenlocaties.
 • Gebouwen zoals theaters, bibliotheken, bioscopen, musea, concertzalen, monumenten, muziekscholen en vergelijkbare locaties zijn tot en met dinsdag 19 januari gesloten voor publiek. Deze gebouwen mogen wel plaats bieden aan bedrijfsactiviteiten en de medewerkers die daarbij betrokken zijn. Repetities en opnames door professionals kunnen dus blijven plaatsvinden.
 • Raadpleeg altijd de actuele regelgeving in de betreffende Veiligheidsregio en/of gemeente waar de opnames gepland zijn. Er kunnen namelijk nog extra maatregelen volgen voor regio’s waar de besmettingscijfers langere tijd hoog zijn. Houd daarmee rekening bij de planning van opnamen voor film- en televisieproducties.

Covid19-protocol

Een continu geupdate covid19-protocol vind je hier.

Vragen?

Heb je vragen over de steunmaatregelen of andere covid19-gerelateerde zaken in relatie tot je werkpraktijk? Neem contact met ons op!

MORE NEWS