De provincie Limburg zet wederom een grote stap in het versterken van haar waardevolle filmcultuur en -klimaat. Nadat de afgelopen vier jaar de Limburg Film Commission en het Limburg Film Fonds succesvolle bijdragen hebben geleverd aan de regionale filmsector, het landelijke speelveld en Euregionale co-producties, wordt nu een vervolgstap gezet door het vervolmaken van een volwaardige film office.

Limburg Film Office

Met steun van de Provincie Limburg heeft de Limburg Film Commission het afgelopen half jaar een transitie ondergaan naar een volwaardig regionaal film office. Vanaf heden zijn binnen het Limburg Film Office de Limburg Film Commission en het Limburg Film Fonds verenigd. Hierdoor is het, naast praktische ondersteuning voor makers en producties en een openbare loket-functie via de Limburg Film Commission, nu ook mogelijk financiële bijdragen aan te vragen bij het Limburg Film Fonds. De afgelopen vier jaar verliep dit proces direct via de Provincie Limburg. Deze stap versnelt het aanvraag- en beschikkingsproces en zorgt voor een betere en meer flexibele afstemming tussen vraag en aanbod. Tevens biedt het mogelijkheden tot samenwerking met andere fondsen, partners en overheden.

Limburg Film Fonds

Vanmiddag klokslag 12.00 uur wordt het hernieuwde Limburg Film Fonds als onderdeel van het Limburg Film Office gelanceerd. Het fonds staat open voor filmmakers uit Limburg en filmmakers die hun productie (deels) in Limburg draaien. Er kan tot en met 24 augustus worden ingediend. Er zijn in deze eerste aanvraag-ronde zes regelingen actief. Naast realiseringsbijdragen is het vanaf dit jaar ook mogelijk aan te vragen voor de ontwikkeling van projecten. Tevens is er een ‘incubator’-regeling voor onder meer innovatieve ideeën, onderzoek en experiment.

“We zijn blij en trots met het vertrouwen dat de Provincie Limburg in het Limburg Film Office heeft gesteld door na vier jaar de grote stap te zetten om ook productiemiddelen onder te brengen bij onze film office,” vertelt directeur van het Limburg Film Office Guido Franken. “De afgelopen vier jaar hebben we met succes Limburg op de kaart gezet middels de Limburg Film Commission. Door nu ook financiële bijdragen aan projecten via de Film Office te kunnen beschikken, zijn we de eerste volwaardige regionale film office in Nederland. Deze stap biedt tevens kansen om via matchingsregelingen en samenwerkingen het budget van het fonds te vergroten, en hiermee het brede en duurzame draagvlak voor film in Limburg verder vorm te geven en te verstevigen en nieuwe en gevestigde makers kansen te bieden in deze unieke crossborder filmregio.”

Jaarlijks gaat het Limburg Film Office met makers en experts in gesprek om de regelingen te herzien en waar nodig aan te passen. Dit doet het tijdens de Limburg Film Meet-Up tijdens het Limburg Film Festival, waarvan afgelopen januari de eerste editie plaatsvond in aanloop naar de lancering van het hernieuwde Limburg Film Fonds.

Uitbreiding fonds

Limburg Film Office heeft zich expliciet ten doel gesteld de beschikbare middelen uit te breiden door samenwerkingen aan te gaan met overheden, publieke en private fondsen en investeerders. In samenwerking met regionale omroep L1 is hierin reeds een eerste stap gezet door een Limburg Doc-regeling te lanceren waaraan beide partijen bijdragen. Makers kunnen €10.000 krijgen voor een documentaire-idee, waarbij dit jaar projecten rond het thema ‘het nieuwe normaal’ voorrang krijgen in de selectie.

Leo Hauben, hoofdredacteur van L1: “Samenwerking met andere partijen is een belangrijk onderdeel van onze redactionele strategie. We denken dat de productie van documentaires met deze nieuwe aanpak op gang kan blijven. We willen vooral actuele, urgente inhoud. Daarom als eerste thema ‘het nieuwe normaal’. Onze rubriek Limburg Doc is gebaat bij kansrijke financieringsmogelijkheden, vooral om jong talent verder te helpen.”

Aanvragen bij het Limburg Film Fonds kan vanaf heden tot en met 24 augustus. De ingediende plannen worden beoordeeld door een onafhankelijke Adviescommissie Film. Uiterlijk begin oktober wordt over de eerste projectaanvragen een besluit genomen.

MORE NEWS