De Provincie Limburg heeft als eerste provincie in Nederland een coalitieakkoord bereikt voor de periode 2024-2027. De samenwerkende politieke partijen BBB, CDA, PvdA, SP en VVD presenteerden dit gisteren in het Noord-Limburgse Lottum. Voor de filmsector is er positief nieuws: na jaren van incidentele middelen en gesteggel over de toekomst van het filmfonds, heeft de nieuwe coalitie Limburg Film Office structureel opgenomen in het beleidskader en de begroting van de Provincie Limburg.

Structurele middelen voor vier jaar

De partijen hebben onderzocht of het mogelijk is om de incidentele middelen die sinds 2014 voor het filmfonds beschikbaar werden gemaakt konden worden omgezet in structurele steun. Dit is gelukt. In de jaren 2024-2027 is er jaarlijks €400.000 beschikbaar. Na de dreiging van het elimineren van Limburg Film Office en het bijbehorende fonds eind 2021 – met de komst van het tijdelijke extraparlementaire college van Gedeputeerde Staten – werd in 2022 en 2023 door ingrijpen van Provinciale Staten het Limburg Film Office reeds (incidenteel) met €400.000 per jaar ondersteund. Dat deze middelen nu structureel worden vrijgemaakt is bijzonder positief nieuws en biedt kansen om de ambities en doelstellingen van de sector te realiseren.

Guido Franken (directeur/bestuurder Limburg Film Office): “We zijn de coalitie-vormende partijen dankbaar voor het verankeren van Limburg Film Office in het coalitieakkoord en bijbehorende meerjarenbegroting. Hiermee kunnen we de ambities en doelstellingen voor Film in Limburg in een rustiger vaarwater verder realiseren. Samen met onze partners in zowel het regionale als nationale filmveld biedt deze meerjarige zekerheid de rust om verder te werken aan een doorontwikkeling en versteviging van onze rijke, diverse en impactvolle filmcultuur.”

“In het bijzonder willen we de partijen bedanken, die sinds het dreigende debacle eind 2021 zich als sterke voorvechter voor Limburgse beeldverhalen en -makers hebben geprofileerd en die destijds de motie ter behoud en versterking van het filmfonds hebben ondersteund. Namens de honderden filmmakers, talenten en instellingen die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor de Limburgse film en filmcultuur zijn we de Provincie Limburg erkentelijk voor de actieve rol die het op zich neemt in het stimuleren van de Limburgse cultuur in al haar vormen en facetten. We kijken ernaar uit vele Limburgse verhalen aan een groot publiek te kunnen vertellen!”

Samenwerking tussen overheidslagen

De afgelopen jaren heeft Limburg Film Office al grote stappen gezet in het versterken van de basis die door de Provincie Limburg wordt gelegd. Zo zijn er (financiële) samenwerkingen ontstaan met omroep L1, Prins Bernhard Cultuurfonds, gemeente Heerlen en het Nederlands Filmfonds. Samen met het Ministerie van OCW wordt momenteel de laatste hand gelegd aan extra investeringen in regionale talent- en productiehubs, waarbij ook (extra) productiemiddelen voor Limburgse makers en verhalen op de agenda staan. De door overheden beoogde afstemming van investeringen tussen de diverse overheidslagen (lokaal, regionaal en nationaal) krijgt hiermee in Limburg al een sterke eerste aanzet.

MORE NEWS