Het NPO-fonds zet met nieuwe talent-regelingen in op scenario, series, onderzoek en samenwerking met 3LAB. Je leest het hele persbericht van het NPO-fonds hieronder.

Talent-regelingen NPO-fonds

Het NPO-fonds heeft samen met de mediasector, de publieke omroepen en NPO een aantal nieuwe talent-regelingen ontwikkeld. De regelingen gaan van start in 2021 en komen in de plaats van de eerdere trajecten KORT! en De Straat, die vanaf 2021 ophouden te bestaan.

De regelingen zijn de uitkomst van ruim tachtig gesprekken die het NPO-fonds in de afgelopen anderhalf jaar over talentontwikkeling gevoerd heeft met alle betrokkenen. Met de nieuwe regelingen komt het fonds, samen met de omroepen en NPO, tegemoet aan een breed gedragen wens en uitgesproken noodzaak om in te zetten op scenario-ontwikkeling voor dramaseries. De zogenoemde Serieregeling-scenario (webdrama) is de eerste talentregeling waarbij jonge makers in teams series kunnen gaan ontwikkelen. De regeling kent daarbij een intensief workshoptraject.

Samenwerking 3LAB

Daarnaast presenteert het NPO-fonds samen met 3LAB 3LAB kort voor korte non-fictie- en fictiefilms. De uitvoering van dit project ligt bij 3LAB dat zich de afgelopen jaren ruim bewezen heeft als ontwikkelingsplek voor jong talent.

Verder kan het documentaire- en dramatalent dat al wat langer aan de weg timmert, zich nieuwe vaardigheden en werkvelden eigen maken via de Onderzoeksregeling. In 2022 volgt een regeling voor mid-length fictiefilms. Deze regeling wordt de komende periode door de omroepen en NPO uitgewerkt, en start op het moment dat het talentontwikkelingstraject De Oversteek stopt.

Hanneke Bouwsema (algemeen secretaris NPO-fonds): “Samen met makers, omroepen en NPO willen we met de nieuwe regelingen stappen zetten naar de toekomst, naar nieuwe vormen, meer online, nieuwe manieren van samenwerken en met meer focus op het vertellen van verhalen. Dit is een eerste stap en een pilot-jaar, en we zijn heel benieuwd met welke plannen de nieuwe talenten ons gaan verrassen!”

Ook voor autodidacten

Met de regelingen sluit het NPO-fonds aan bij nieuwe (online) mogelijkheden van mediaproductie en -consumptie en krijgen onderlinge reflectie en feedback meer ruimte. Eveneens wil het fonds met de nieuwe regelingen de toegankelijkheid van de publieke omroep vergroten, ook voor talenten die geen AV-opleiding hebben afgerond.

Afhankelijk van het overkoepelende documentairebeleid van NPO dat voorjaar 2021 verwacht wordt komt er nog een nieuwe talentregeling voor documentaire bij. Voorlopig blijven de talentontwikkelingstrajecten Teledoc Campus, IDFAcademy & NPO-fonds workshop en ZappDoc LAB bestaan.

In de trajecten KORT! en De Straat werkte het NPO-fonds samen met het Filmfonds en CoBO. De samenwerking met deze belangrijke partners wordt voortgezet, maar krijgt een andere vorm en zal zich richten op verdere zichtbaarheid, begeleiding en monitoring van talenten.

Check alle informatie en regelingen via NPO-fonds.nl/talent.

MORE NEWS