De covid19-pandemie stelt ook de filmsector voor uitdagingen. Om de industrie en (veelal zelfstandige) makers binnen de sector te steunen zijn er diverse steunmaatregelen gelanceerd, welke we hieronder zo up-to-date en volledig mogelijk trachten weer te geven.

* laatste update: donderdag 27 januari 2022. Deze pagina wordt voortdurend bijgewerkt indien er relevante nieuwe informatie wordt verstrekt. 

laatst toegevoegd: 27 januari 2022

Provinciale steun voor ZZP’ers

Het Huis voor de Kunsten Limburg voert begin 2022 namens de Provincie Limburg de provinciale bijdrageregeling voor zzp’ers uit. De regeling is bedoeld voor culturele en creatieve zzp’ers die vanwege de coronacrisis inkomstenderving hebben of hebben gehad. Aanvragen kunnen worden ingediend op maandag 14 februari 2022 vanaf 09.00 uur tot en met dinsdag 15 februari 2022 17.00 uur. Zie voor meer informatie en een link naar de aanvraagpagina in de accordeon hieronder.

Het Huis voor de Kunsten Limburg voert namens de Provincie Limburg de provinciale bijdrageregeling voor zzp’ers uit. De regeling is bedoeld voor culturele en creatieve zzp’ers die vanwege de coronacrisis inkomstenderving hebben of hebben gehad. Aanvragen kunnen worden ingediend op maandag 14 februari 2022 vanaf 09.00 uur tot en met dinsdag 15 februari 2022 17.00 uur.

Aanvragen en meer info via deze link.

Het steunbudget voor film, in totaal € 28,5 miljoen, wordt vanaf 1 januari 2021 via diverse regelingen ingezet via het Nederlands Filmfonds. Van dit bedrag wordt €6 miljoen beschikbaar gesteld voor specifieke regelingen voor individuele makers en projecten. Het overige bedrag wordt gebruikt voor de dekking van meerkosten van reeds gesubsidieerde producties, een garantiefonds en een verlening van de Production Incentive voor high-end TV series voor een half jaar.

Lees meer over de specifieke uitwerking via de website van het fonds. Hou verder deze link goed in de gaten voor alle relevante updates over de covid19-pandemie en de Nederlandse filmsector. De eerste covid19-regelingen uit het tweede steunpakket staan inmiddels live, zoals de Lock Doc-regeling.

Er wordt €10 miljoen beschikbaar gesteld voor het maken van producties voor de kanalen van de NPO.

Zodra er meer bekend is over de concrete invulling, linken we hiernaar door.

€4 miljoen voor scholing van zelfstandigen via het Programma Werktuig PPO; Met € 4 miljoen extra vanuit dit steunpakket kunnen circa 5000 makers en creatieve professionals extra ondersteund worden in scholing gedurende de coronacrisis, aanvullend op generieke arbeidsmarktinstrumenten zoals ‘NL leert door’. De ondersteuning voor scholing kan per direct worden aangevraagd, de extra middelen zullen vanaf januari 2021 beschikbaar zijn.

Lees er hier meer over.

  • Ook zijn er generieke steunmaatregelen voorhanden waar creatieve professionals gebruik van kunnen maken, zoals de TOTO en TVL. Voor een up-to-date overzicht kijk op de website van de KVK.
  • De Rijksoverheid heeft een handig overzicht gemaakt van door hen gecoördineerde steunmaatregelen voor de creatieve en culturele sector.

CineSud zet in het voorjaar van 2021 diverse speciale extra calls uit waarmee makers productiebudget kunnen winnen voor een nieuw filmproject.

Lees hier meer over de extra calls.

Vanaf 1 maart 2021 kunnen makers die werkzaam zijn in de culturele en creatieve sector in Limburg een beroep doen op het Cultuur Innovatie Fonds Limburg. Zij kunnen maximaal € 5.000,- aanvragen voor de ontwikkeling en uitvoering van een (online) presentatie of product passend bij ‘het nieuwe NU’.

Lees hier meer en dien je plan in.

Vragen?

Heb je vragen over de steunmaatregelen of andere covid19-gerelateerde zaken in relatie tot je werkpraktijk? Neem contact met ons op!

MORE NEWS