In 2021 heeft het Limburg Film Fonds incidenteel extra budget beschikbaar om filmproducties te ondersteunen. De filmfonds-regelingen en deadlines voor 2021 worden op vrijdag 15 januari bekend gemaakt.

Méér middelen en deadlines

Idealiter had het Limburg Film Office reeds eind 2020 de nieuwe filmfonds-regelingen en -deadlines voor 2021 gecommuniceerd. Door de huidige corona-pandemie en daarmee gepaard gaande onzekerheid en steeds veranderende actualiteit, wordt echter ook van onze organisatie en de filmsector enige flexibiliteit gevraagd.

Het goede nieuws is dat we met zekerheid echter alvast het volgende kunnen mededelen:

  • het fondsbudget is in 2021 (incidenteel) verhoogd met €45.000 naar een totaal van €200.000;
  • naast een deadline in het najaar is het in 2021 ook mogelijk om in het voorjaar financiering aan te vragen. De deadline voor voorjaar 2021 is 19 maart;
  • het blijft mogelijk om financiering aan te vragen voor zowel de ontwikkeling als realisatie van je project, voor zowel korte als lange producties en voor films in alle vormen en stijlen (fictie, non-fictie, (web)serie, televisie of theatrical, etc.).
  • De doorlooptijd van het fonds bedraagt 4-6 weken.

Publicatie eerste regelingen

Op vrijdag 15 januari zullen we de eerste regelingen publiceren. In de tussentijd werken we achter de schermen hard om nog extra aanvullende financieringsmogelijkheden te creëren en zijn er concrete plannen voor een steunfonds voor filmmakers, dat naast het reguliere filmfonds extra mogelijkheden biedt om nieuwe producties te ontwikkelen of realiseren. We hopen jullie hierover uiterlijk medio februari te kunnen berichten.

Vragen?

Heb je vragen over dit bericht? Neem contact met ons op!

MORE NEWS