In 2022 heeft het Limburg Film Fonds extra budget beschikbaar om filmproducties te ondersteunen. Lees hier alvast meer over de regelingen, in aanloop naar de lancering van de calls.

Update: 23 maart 2022

Méér middelen en deadlines

Idealiter had het Limburg Film Office reeds eind 2021 de nieuwe filmfonds-regelingen en -deadlines voor 2022 gecommuniceerd. Doordat pas laat bekend werd dat Limburg Film Office ook de komende twee jaar op steun kan rekenen van de Provincie Limburg, is dit proces echter vertraagd. Helaas geldt deze situatie nog steeds op 23 maart 2022. We zijn geïnformeerd door de Provincie Limburg dat medio april de besluitvorming gereed kan zijn.

Het goede nieuws is dat we met zekerheid echter alvast het volgende kunnen mededelen:

  • het fondsbudget is in 2022 en 2023 verhoogd en bedraagt minimaal €325.000 (€200.000 in 2021);
  • er zal zowel een aanvraagdeadline zijn in het voorjaar (streven is april) als najaar (september). Indien er middelen overblijven wordt er aan het eind van het jaar nog een extra ‘veegronde’ georganiseerd;
  • het blijft mogelijk om financiering aan te vragen voor zowel de ontwikkeling als realisatie van je project, voor zowel korte als lange producties en voor films in alle vormen en stijlen (fictie, non-fictie, (web)serie, televisie of theatrical, etc.).
  • De doorlooptijd van het fonds bedraagt 4-6 weken, waarbij we beogen binnen 4 weken de uitslag bekend te maken en binnen 6 weken de beschikkingen te versturen.

Vragen?

Heb je vragen over dit bericht? Neem contact met ons op!

MORE NEWS