Limburg Film Office voert de filmfonds-regelingen uit voor de Provincie Limburg. In 2023 eindigde de cultuurperiode, in 2024-2027 is er een nieuw beleidskader. Daarom duurt het publiceren van de nieuwe regelingen voor 2024 iets langer dan je van ons gewend bent.

Veel blijft hetzelfde

Idealiter had het Limburg Film Office reeds eind 2023 de nieuwe filmfonds-regelingen en -deadlines voor 2024 gecommuniceerd. Door het nieuwe beleidskader, dat pas in december werd gepresenteerd en waar ook Limburg Film Office rekening mee moet houden, is dit echter licht vertraagd. De nieuwe regelingen voor 2024 zullen uiterlijk in de derde week van februari worden gepubliceerd.

Met zekerheid kunnen we alvast het volgende mededelen:

  • het fondsbudget blijft in 2024 minimaal €322.500;
  • er zal zowel een aanvraagdeadline zijn in het voorjaar (streven is april) als najaar (september). Indien er middelen overblijven wordt er aan het eind van het jaar nog een extra ‘veegronde’ georganiseerd;
  • het blijft mogelijk om financiering aan te vragen voor zowel de ontwikkeling als realisatie van je project, voor zowel korte als lange producties en voor films in alle vormen en stijlen (fictie, non-fictie, (web)serie, televisie of theatrical, etc.).
  • De doorlooptijd van het fonds bedraagt 4-6 weken, waarbij we beogen binnen 4 weken de uitslag bekend te maken en binnen 6 weken de beschikkingen te versturen.

Wijzigingen

De afgelopen maanden hebben we bij het veld en bij de Adviescommissie Film advies gevraagd over verdere aanscherping van de regelingen, zowel in de voorwaarden als in het aanvraagproces. Ook het nieuwe beleidskader biedt enkele nieuw te leggen focuspunten. Deze hebben onder meer betrekking op de Limburgse relevantie. Zo zal de inbedding in Limburgse taal, cultuur en geschiedenis een grotere wegingsfactor krijgen in de beoordeling.

De concrete wijzigingen zullen in de regelingen worden gepubliceerd en in een separaat nieuwsbericht worden toegelicht.

Vragen?

Heb je vragen over dit bericht? Neem contact met ons op!

MORE NEWS