Vacature

Het Limburg Film Office is het centrale loket voor film- en mediamakers die in Limburg werken of willen werken. Het Limburg Film Office begeleidt en ondersteunt makers via de Limburg Film Commission en biedt als enige regio in Nederland aanvullende financieringsmogelijkheden voor je productie middels het Limburg Film Fonds. We koppelen jou en je productie aan de juiste mensen, instanties en faciliteiten en denken actief mee over financieringsmogelijkheden binnen onze regio, Nederland, maar zeker ook vlak over de grens in België, Duitsland en Luxemburg. Limburg ligt in het hart van de gouden driehoek Nederland – België – Duitsland en de mogelijkheden in deze grensregio zijn letterlijk onbegrensd.

Momenteel zijn we op zoek naar:

 

Leden voor de Externe Adviescommissie Film

 

Aanvragen die binnenkomen bij het Limburg Film Fonds worden beoordeeld door een onafhankelijke Externe Adviescommissie Film. Deze Adviescommissie bestaat uit een poule van mensen met binding met het film- en/of culturele veld die in staat zijn onafhankelijk advies te geven over de aanvragen. Voor elke aanvraagronde van het Limburg Film Fonds – in 2020 één, vanaf 2021 mogelijk twee keer per jaar – wordt er uit de poule een afvaardiging van minimaal 3 en maximaal 5 leden gekozen die de binnengekomen aanvragen beoordeelt binnen een vooraf opgesteld kader. Er wordt gestreefd naar een wisselende samenstelling per aanvraagronde. Als je een keer niet beschikbaar bent, is dat dus geen probleem.

Je ontvangt alle binnengekomen aanvragen binnen twee weken na de indien-deadline digitaal. Hiermee kun je de beoordelingsvergadering voorbereiden. Enkele weken later wordt een dag ingepland waar we op locatie in Limburg samenkomen met de overige afvaardiging leden van de Adviescommissie. Op deze dag krijgen aanvragers in de ochtend de kans hun aanvraag mondeling toe te lichten tegenover de Adviescommissie. Ook vanuit de Adviescommissie kunnen op dat moment vragen worden gesteld aan de aanvragers. In de middag worden de aanvragen binnen de Externe Adviescommissie Film besproken en beoordeeld. Vanuit het Limburg Film Office neemt een notulist plaats tijdens het gesprek, welke tevens het eindrapport zal opstellen. Dit wordt vóór publicatie ter goedkeuring aan de Adviescommissie voorgelegd.

Wij bieden

Het Limburg Film Office heeft een vergoeding beschikbaar voor de afvaardiging leden van de Externe Adviescommissie Film van €300. Daarnaast worden reiskosten vergoed en op de dag van de vergadering lunch, diner en indien noodzakelijk verblijf.

Reageren

Indien je interesse hebt deel te nemen in de Externe Adviescomissie Film, vragen we je uiterlijk 21 augustus 17.00 uur een mail met korte motivatie en CV te sturen naar info@limburgfilmoffice.nl. In de week van 24 augustus worden (digitaal) gesprekken gevoerd.

MORE NEWS