Vacature

Het Limburg Film Office is het centrale loket voor film- en mediamakers die in Limburg werken of willen werken. Het Limburg Film Office begeleidt en ondersteunt makers via de Limburg Film Commission en biedt als enige regio in Nederland aanvullende financieringsmogelijkheden voor je productie middels het Limburg Film Fonds. We koppelen jou en je productie aan de juiste mensen, instanties en faciliteiten en denken actief mee over financieringsmogelijkheden binnen onze regio, Nederland, maar zeker ook vlak over de grens in België, Duitsland en Luxemburg. Limburg ligt in het hart van de gouden driehoek Nederland – België – Duitsland en de mogelijkheden in deze grensregio zijn letterlijk onbegrensd.

Momenteel zijn we op zoek naar:

 

Leden voor de Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht van Stichting Limburg Film Office bestaat momenteel uit 3 leden. Ter versterking hiervan zijn we op zoek naar 2 nieuwe leden. 

De Raad van Toezicht wenst deze functies op korte termijn in te vullen en nodigt hiertoe geïnteresseerden uit zich uiterlijk 1 maart 2021 aan te melden via mail rvt@limburgfilmoffice.nl onder bijvoeging van een motivatie en curriculum vitae (in één gebundelde PDF). Vervolgens zullen in de tweede week van maart kennismakingsgesprekken plaatsvinden.

Organisatie en toezicht

Stichting Limburg Film Office kent een Raad van Toezicht-model. De stichting wordt geleid door een directeur/bestuurder, welke verantwoordelijk is voor de uitvoering van het artistieke en zakelijke beleid. De directeur/bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van beleid en de algemene gang van zaken binnen Limburg Film Office. De Raad van Toezicht telt (statutair) een oneven aantal leden van minimaal 3 personen. Leden worden in benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van verlenging voor maximaal één periode.

De Raad van Toezicht kom 4-6 maal per jaar bijeen.

Gewenste samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs. De Raad van Toezicht geeft op verantwoorde wijze invulling aan zijn taken, en hanteert en onderschrijft daarbij relevante wet- en regelgeving alsmede de Governance Code Cultuur (GCC), Fair Practice Code en de Culturele Code Diversiteit.

Raad van Toezicht-leden hebben affiniteit met film, creatieve media en cultuur. In de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een balans tussen geslacht, leeftijd, gender, ervaring en achtergrond.

Op basis van beschikbaarheid en achtergrond worden specifieke (deel)portefeuilles verdeeld, zoals (meedenken over) een versteviging van het regionale filmfonds, adviseren over het artistieke en promotionele beleid, etc.

De Raad van Toezicht hecht belang aan een breed scala van expertises. Daarbij gaat het om de volgende kwaliteiten en kennis:

 • affiniteit en/of ervaring met (moderne) film, creatieve media en cultuur
 • juridische zaken
 • zakelijk en financieel management
 • bestuurlijk en politiek netwerk (Limburg, regionale en landelijke fondsen, etc.)
 • bekendheid met het Limburgse en landelijke film-, media- en cultuurcircuit
 • netwerk in het Limburgse (en mogelijk Euregionale) bedrijfsleven
 • kennis van marketing en publiciteit

Daarnaast is het uiteraard van belang dat elk lid voldoende tijd ter beschikking heeft om ook naast de reguliere vergaderingen de collega-leden en de directeur met raad en daad bij te staan en tevens in staat en bereid is het eigen netwerk in te zetten voor Limburg Film Office.

Algemeen Profiel lid Raad van Toezicht

Elk lid van de Raad van van Limburg Film Office:

 •   heeft affiniteit en/of ervaring met (hedendaagse) film, creatieve media en cultuur;
 •   heeft affiniteit met de doelstelling van Limburg Film Office;
 •   bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 •   is in staat en bereid Limburg Film Office extern te vertegenwoordigen;
 •   is een teamspeler;
 •   kan het bestuursbeleid zowel intern als extern uitdragen;
 •   kan als sparring partner functioneren voor de collega’s in de Raad en de directeur.

Wij bieden

Leden van de Raad van Toezicht van Limburg Film Office krijgen een jaarlijks vastgestelde vrijwilligersvergoeding.

Reageren

Indien je interesse hebt om zitting te nemen in de Raad van Toezicht van Limburg Film Office, vragen we je uiterlijk 1 maart 2021 aan te melden via mail rvt@limburgfilmoffice.nl onder bijvoeging van een motivatie en curriculum vitae (in één gebundelde PDF). Vervolgens zullen in de tweede week van naart kennismakingsgesprekken plaatsvinden.

Vragen?

Heb je vragen over dit bericht? Neem contact met ons op!

MORE NEWS