Hoe vergaat het filmmakers en -filmprojecten die geld hebben gekregen van LFO? Om een vinger aan de pols te houden informeert Limburg Film Office om de zoveel tijd naar actuele projecten bij filmmakers. Ditmaal aan het woord: filmmaakster, performer en kunstenaar Luciënne Venner over A Demon’s Gift, eerder bekend onder de werktitel Hillroy. Hiervoor kreeg ze in het voorjaar van 2021 een ontwikkelingsbijdrage. De voortgang van project werd eerder al verkend in een blog – in de blog hieronder legt Luciënne uit waar het project nu staat.

De vorige blog over dit project maakten we in augustus 2021. Waar in het traject bevind je je nu?

“Het project bevindt zich momenteel in de onderzoeksfase, waarbij ik bezig ben met het schrijven van de tweede versie van het script en het onderzoeken van verschillende werkmethoden, waaronder het werken met acteurs op locatie.”

Is er inhoudelijk iets veranderd aan je project?

“Het creatieve proces is continu in beweging en alles verandert voortdurend. Het kan gezien worden als een dynamisch geheel. Het bijzondere van lange projecten is dat ze steeds dieper naar de kern gaan, terwijl het idee blijft als een oceaan waarin de golven blijven veranderen, maar de essentie onveranderd blijft. De reis van een project is als een ontdekkingsreis, voortdurend in beweging en gevormd door de krachten van de tijd. Een project is meer dan alleen een concreet idee of plot, het is een dynamische vorm die zich ontwikkelt en transformeert naarmate het vordert. Net zoals de golven van de oceaan, blijft het onaangeraakt terwijl het steeds verandert en verdiept naar de essentie.”

De titel van het project is veranderd. Waarom?

“Een werktitel kan fungeren als een richtingaanwijzer tijdens het maken van een film. Het begint voor mij vaak als een naam voor de setting, maar kan tijdens het proces veranderen. Zo was Hillroy eerst de werktitel, maar werd later vervangen door A Demon’s Gift, wat meer focust op een karakter en zijn kenmerken. Een werktitel is niet definitief en kan veranderen afhankelijk van de film. Sommige titels van mijn films, zoals She moves me, Silent Heat en Error of Eros, waren al vooraf sterk aanwezig en werden niet meer gewijzigd. Dit voelde ik toen ik op de set stond, het is een intuïtief weten van binnenuit, een waarachtigheid.”

Kun je iets zeggen over REwrite en de scriptpitch die je gewonnen hebt?

“Het afgelopen jaar heb ik mijn script verder ontwikkeld in samenwerking met Stijn Coninx en Jolein Laarman in het REwriteIT Feature ScriptLab. Tijdens de residencies had ik het geluk om met acteurs te werken aan specifieke scènes, wat goed aansloot bij mijn onderzoek naar nieuwe acteer- en regiemethodes. Dit onderzoek wordt gesteund door het Amsterdamse Fonds van de Kunst en VEVAM. De scriptpitch award die ik won op de Crossborder Film Conference 2024 biedt mij de kans om weer een nieuwe stap te zetten in mijn project.”

Hoe ziet de komende tijd wat betreft dit project eruit voor jou?

“Na veel schrijven en experimenteren met acteurs de afgelopen tijd, zal ik me nu voornamelijk richten op mijn onderzoek en het verduidelijken van al het beeldmateriaal van de locatiescouts in Sardinië en Limburg. Ik zal me daarbij laten leiden door de vraag van Maarten de Reus tijdens mijn academietijd: “What is the parfume of the work?” Dat zal mijn focus zijn voor nu.”

MORE NEWS