Medio september werden we onaangenaam verrast door een mededeling van de nieuwe gedeputeerde van Cultuur in Limburg Madeleine van Toorenburg dat het College van Gedeputeerde Staten voornemens was vanaf 2023 te stoppen met de ondersteuning van Limburg Film Office binnen het Limburgse culturele veld. Afgelopen vrijdag werd hier door Provinciale Staten een stokje voor gestoken; Limburg Film Office kan ook in 2022-2023 door met het ondersteunen van de regionale filmindustrie.

Geen argumenten

De mededeling van de gedeputeerde medio september kwam als een donderslag bij heldere hemel, de gesprekken met de ambtenaren verliepen altijd positief. Ook hebben we hen steeds pro-actief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom het mede door Limburg Film Office geïnitieerde netwerk Screen Talent NL en de daarbij beoogde impuls voor de regionale filmindustrie.

Tijdens het gesprek waarin ons werd medegedeeld dat het college van Gedeputeerde Staten vanaf 2023 wilde stoppen met de ondersteuning van Limburg Film Office, werden de achterliggende argumenten en redenen niet duidelijk. Later vernamen wij via de krant dat men vond dat ‘de verbreding binnen het filmveld’ was uitgebleven, zonder concreet te maken waarop werd gedoeld. Hoe dan ook valt deze opmerking niet met feiten te staven.

Dit bleek ook tijdens de begrotingsbehandeling afgelopen vrijdag in Provinciale Staten, waar een door PvdA opgestelde motie – daarnaast ondertekend door D66, SVL, Forum voor Democratie, 50PLUS, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren –  werd ingediend vóór het behoud van Limburg Film Office, zelfs met een verhoging van het jaarlijkse budget naar €400.000. In haar reactie op de motie bracht de gedeputeerde geen inhoudelijke argumenten naar voren. Bij de uiteindelijke stemming werd de motie met een meerderheid aangenomen, waarmee de toekomst van Limburg Film Office voor 2022 en 2023 is veilig gesteld.

Toekomst

In de motie benoemt Provinciale Staten het goede werk dat Limburg Film Office de afgelopen jaren heeft verricht, de brede waarde van film voor de (Limburgse) cultuur en de bijdrage die film levert aan het vertellen van lokale verhalen aan een groot publiek, zeker ook in corona-tijd. In de komende jaren wil Provinciale Staten de samenwerking met regionale omroep L1 en online vertoningsplatformen stimuleren, alsmede de samenwerking met musea en erfgoedinstellingen.

Guido Franken (directeur Limburg Film Office): “We zijn verheugd met de steun van Provinciale Staten en zien uit naar een constructieve dialoog met Gedeputeerde Staten om inhoud te geven aan de toekomst. De filmsector heeft laten zien krachtig en eensgezind te zijn en mede door de vele steunbrieven en steunbetuigingen is er de afgelopen weken veel losgemaakt, wat heeft geresulteerd in deze positieve uitkomst. Wij zijn blij dat wij als Limburg Film Office lokale makers en verhalen het podium kunnen blijven bieden dat ze verdienen. We kijken ernaar uit film en filmmakers verder te verankeren in de samenleving en om hierbij intensiever samen te gaan werken met omroep L1 en de regionale musea.”  

MORE NEWS