De regelingen voor het Limburg Film Fonds 2021 zijn gelanceerd. Voorwaarden, aanvraagformulieren en deadlines – alles is terug te vinden via onderstaande linkjes.

Realisatie – Korte producties

Vanaf 10 juni 2021 kun je als filmmaker een aanvraag indienen bij Limburg Film Office ter ondersteuning van de realisatie van jouw korte project. Per project kan maximaal € 10.000 worden aangevraagd. De projecten zijn verbonden met de provincie Limburg en de Limburgse filmindustrie. Zo dient de film (deels) in Limburg gedraaid te worden en dien je gebruik te maken van lokale cast en/of crew en faciliteiten. Deze regeling is bedoeld voor filmmakers die professioneel in de filmsector opereren en zich verder willen ontwikkelen. Om aan te vragen dien je als maker al minimaal twee korte films op je naam te hebben staan.

Lees hier alle details en lever je plan in.

Realisatie – LimburgDoc

Vanaf 10 juni 2021 kun je als filmmaker een aanvraag indienen bij Limburg Film Office ter ondersteuning van de realisatie van jouw LimburgDoc. Per project is een vaste bijdrage van € 10.000 beschikbaar. Het ingediende plan moet met deze bijdrage gerealiseerd worden. Het staat de maker vrij extra budget te werven. De film moet uiterlijk 1 april 2022 opgeleverd zijn. Deze regeling is bedoeld voor filmmakers die professioneel in de filmsector opereren en zich verder willen ontwikkelen. De projecten zijn nauw verbonden met de provincie Limburg en de Limburgse filmindustrie. Zo dient de film (grotendeels) in Limburg gedraaid te worden en dien je zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale cast en/of crew en faciliteiten.

Makers zijn vrij in hun onderwerpkeuze, zolang de documentaire maar een duidelijke binding heeft met Limburg.

Lees hier alle details en lever je plan in.

Ontwikkeling – Lange producties

Vanaf 10 juni 2021 kun je als filmmaker een aanvraag indienen bij Limburg Film Office ter ondersteuning van de (mini) treatment-ontwikkeling van jouw lange project. Per project kan maximaal €3.500 worden aangevraagd. Deze regeling is bedoeld voor filmmakers die professioneel in de filmsector opereren en zich verder willen ontwikkelen. De projecten zijn nieuw en hebben nog niet eerder een (ontwikkelings)bijdrage ontvangen van een (film)fonds (zoals het Nederlands Filmfonds). Ook dienen ze inhoudelijk en/of thematisch nauw verbonden te zijn met de provincie Limburg, de Limburgse cultuur, samenleving of Limburgse geschiedenis.

Het doel is het opleveren van een (eerste mini)treatment van 15-25 pagina’s en de mogelijkheid om algemene elementen die de ontwikkeling van je project bevorderen te onderzoeken, denk hierbij aan een business project package of een eerste onderzoek naar de (visuele) vertelstijl of andere project-specifieke elementen.

Lees hier alle details en lever je plan in.

Inloopspreekuren

Op de volgende data worden digitale inloopspreekuren verzorgd. Indien u hier gebruik van wilt maken, stuur dan een mail naar bovenstaand mail-adres en geef uw voorkeursdatum aan en binnen welke regeling u voornemens bent in te dienen. U kunt zich aanmelden tot 20 augustus, 18.00 uur. Uiterlijk 23 augustus 12.00 uur ontvangt u de uitnodigings-link met datum en tijd voor uw gesprek.

  • 26 augustus, 10.00-12.00 uur
  • 2 september, 10.00-12.00 uur
  • 9 september, 10.00-12.00 uur

Aanmelden kan middels een mail naar fonds@limburgfilmoffice.nl  o.v.v. uw voorkeursdatum en binnen welke regeling u voornemens bent in te dienen.

Vragen?

Heb je vragen over dit bericht? Neem contact met ons op!

MORE NEWS