Regelingen

In 2023 waren de volgende regelingen actief binnen het Limburg Film Fonds. Via deze pagina vind je alle voorwaarden, protocollen en downloads bij de regelingen.

For foreign filmmakers: the regulations and application forms of the Limburg Film Fund are only available in Dutch. Find a local (co-)producer to assist you in applying for funds. This is an archive-page for the regulations of 2023.

Proces en procedures

Aanvragen dienen louter ingediend te worden via het digitale aanvraagformulier op de pagina van de betreffende regeling. Je vindt hier ook alle specifieke voorwaarden en vereisten. Je ontvangt een (kopie-)ontvangstbevestiging van je aanvraag per mail. Na indienen wordt de mogelijkheid geboden je aanvraag mondeling toe te lichten in een gesprek met de Externe Adviescommissie Film. Deze gesprekken vinden plaats in week 3 of 4 ná de uiterste indiendatum.

Er wordt naar gestreefd binnen 6 weken na de indiendatum aanvragers schriftelijk te berichten over het besluit. Tevens worden via de openbare kanalen van het Limburg Film Office toekenningen bekend gemaakt. Zowel aanvragers van toegekende als afgewezen projecten kunnen nadien een (toelichtings)gesprek aanvragen met het Limburg Film Office.

Beoordeling en adviescommissie

Alle aanvragen worden beoordeeld door een externe Adviescommissie Film, die bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. Leden van de Adviescommissie Film zijn afkomstig uit de film- en cultuursector en beoordelen de aanvragen onafhankelijk.

De leden van de externe Adviescommissie Film zijn: Dany Delvoie, Ruud Lenssen, Meike van Zandvoort, Veerle Cima, Jonathan Wanders, Michel Rensen, Richard Dols, Emma-Rose Thompson, Maxim van den Broeke, Nicky Onstenk, Nicole Jachmann, Roos Voorhorst, Emma Kuijpers en Daniella Koot. De samenstelling van de commissie verschilt per aanvraagronde.

Protocollen en downloads