Proces en procedures

Aanvragen dienden ingediend te worden via het digitale aanvraagformulier. Makers werd de mogelijkheid geboden de aanvraag mondeling toe te lichten in gesprek met de Externe Adviescommissie Film. Vijf weken na de indiendatum werden de geselecteerde projecten bekend gemaakt. Zowel geselecteerde als niet geselecteerde makers konden na afloop een toelichtingsgesprek aanvragen met het Limbrug Film Office.

Beoordeling en adviescommissie

Alle aanvragen werden beoordeeld door een externe Adviescommissie Film, die bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. Leden van de Adviescommissie Film zijn afkomstig uit de film- en cultuursector en beoordelen de aanvragen onafhankelijk.

De leden van de externe Adviescommissie Film voor de aanvraagronde 2020 waren Hans de Wolf, Dany Delvoie, Meike van Zandvoort, Ruud Lenssen en Willem Thijssen.

Protocollen en downloads