Proces en procedures

Aanvragen dienden ingediend te worden via het digitale aanvraagformulier. Makers werd de mogelijkheid geboden de aanvraag mondeling toe te lichten in gesprek met de Externe Adviescommissie Film. Vijf weken na de indiendatum werden de geselecteerde projecten bekend gemaakt. Zowel geselecteerde als niet geselecteerde makers konden na afloop een toelichtingsgesprek aanvragen met het Limbrug Film Office.

Beoordeling en adviescommissie

Alle aanvragen werden beoordeeld door een externe Adviescommissie Film, die bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. Leden van de Adviescommissie Film zijn afkomstig uit de film- en cultuursector en beoordelen de aanvragen onafhankelijk.

De leden van de externe Adviescommissie Film voor de aanvraagronde 2020 waren Hans de Wolf, Dany Delvoie, Meike van Zandvoort, Ruud Lenssen en Willem Thijssen.

Protocollen en downloads

Gesteunde projecten 2020

(titel, regisseur, toegekend bedrag)

Realisering – Lang

Missie Omgedraaid, Gabriëlle Provaas, €50.000

(titel, regisseur, toegekend bedrag)

Realisering – Kort

Sjeemte, Floris Ramaekers, €11.500
Zwijg, Niels Bourgonje, €11.500
Emma, Nicole Jachmann, €11.500
Meten is Weten, Servé Hermans, €10.000
Een Zee van Vlinders, Richard Dols, €10.000
Zielbestuiver, Marit Weerheijm, €6.500

(titel, regisseur, toegekend bedrag)

Realisering – Limburg Doc

De Tacet van de Blaasmuziek, Math Nilwik, €10.000
Foreign Bloom, Jessica Kulka, €10.000
Limbo in Limbo, Yvonne Nouwen, €10.000

(titel, regisseur, toegekend bedrag)

Ontwikkeling, onderzoek en experiment

Heidense Goden, Jochum ten Haaf, €5.000
Toutes Directions, Noël Loozen, €5.000
De Straatvlinder van Sittard, Roos Voorhorst, €5.000
Ooit toen ik ouder was, Bodil Mattheeuwsen i.s.m. Vincent Konings en Bas Geelen, €4.000
Roda JC, Leon Verdonschot, €2.000
IDENTITIES, Take Twee, €2.000
De Integratiebaas, Laura Huygen en Moos Pozzo, coaching
Sporen, Tommie Geraedts, coaching