Regelingen

In 2022 waren de volgende regelingen actief binnen het Limburg Film Fonds. Via deze pagina vind je alle voorwaarden, protocollen en downloads bij de regelingen.

For foreign filmmakers: the regulations and application forms of the Limburg Film Fund are only available in Dutch. Find a local (co-)producer to assist you in applying for funds. This is an archive-page for the regulations of 2022.

Proces en procedures

Aanvragen dienden ingediend te worden via het digitale aanvraagformulier. Makers wordt de mogelijkheid geboden de aanvraag mondeling toe te lichten in gesprek met de Externe Adviescommissie Film. We streven ernaar binnen 4-6 weken na de indiendatum de geselecteerde projecten bekend te maken. Zowel geselecteerde als niet geselecteerde makers kunnen na afloop een toelichtingsgesprek aanvragen met het Limburg Film Office.

Beoordeling en adviescommissie

Alle aanvragen worden beoordeeld door een externe Adviescommissie Film, die bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. Leden van de Adviescommissie Film zijn afkomstig uit de film- en cultuursector en beoordelen de aanvragen onafhankelijk.

De leden van de externe Adviescommissie Film worden per aanvraagronde bekend gemaakt.

Protocollen en downloads