Limburg is the place to be voor filmmakers die ruimte en middelen zoeken om hun projecten te verwezenlijken. Naast een stevige regionale infrastructuur voor film waarin veel aandacht is voor educatie, talentontwikkeling en presentatie, biedt Limburg als enige regio in Nederland makers ook financiële ondersteuning middels het Limburg Film Fonds, onderdeel van het Limburg Film Office. Er is ondersteuning mogelijk voor zowel korte als lange producties in elke vorm en elk genre, de ontwikkeling van producties en innovatieve (onderzoeks)projecten. Het Limburg Film Fonds staat open voor Limburgse filmmakers en filmmakers waarvan hun project (deels) in Limburg geproduceerd wordt. Je vindt alle voorwaarden via de specifieke regelingen.

1

Enige regionale filmfonds in Nederland.

3

Bijdragen voor ontwikkeling, onderzoek en realisatie.

2

Bijdragen in korte en lange producties.

4

Voor Limburgse makers én makers die in Limburg draaien.

Vragen of verzoeken?
Of een inloopspreekuur bijwonen?
Neem contact met ons op.

fonds@limburgfilmoffice.nl

De data voor de digitale inloopspreekuren najaar 2024: 
– maandag 22 juli, 10.00-12.00 uur
– donderdag 8, 22 en 29 augustus, 10.00-12.00 uur
– maandag 2 september, 10.00-12.00 uur
– donderdag 5 en 12 september, 10.00-12.00 uur

Aanmelden uiterlijk 10 dagen voor de datum van voorkeur via fonds@limburgfilmoffice.nl. Je ontvangt een persoonlijke bevestiging met de definitieve tijd en (zoom-)link.

Regelingen

Onder de regeling vind je de uiterste inzend-datum. Aanvragen die later binnenkomen, worden niet in behandeling genomen. Er zijn in 2024 twee deadlines:
– voorjaar: maandag 15 april, 17.00 uur
– najaar: maandag 30 september, 17.00 uur

For foreign filmmakers: the regulations and application forms of the Limburg Film Fund are only available in Dutch. Find a local (co-)producer to assist you in applying for funds.

Inloopspreekuren

In aanloop naar de deadlines toe worden er enkele (online en 1-op-1) inloopspreekuren georganiseerd. Deze vinden voor de aankomende call plaats op:

– maandag 22 juli, 10.00-12.00 uur
– donderdag 8, 22 en 29 augustus, 10.00-12.00 uur
– maandag 2 september, 10.00-12.00 uur
– donderdag 5 en 12 september, 10.00-12.00 uur

Aanmelden uiterlijk 7 dagen voor de datum van voorkeur via fonds@limburgfilmoffice.nl (vol = vol). Je ontvangt een persoonlijke bevestiging met de definitieve tijd en (zoom-)link. Per e-mail is het altijd mogelijk om tussendoor (of op andere momenten) je vragen te stellen.

Proces en procedures

Aanvragen dienen louter ingediend te worden via het digitale aanvraagformulier op de pagina van de betreffende regeling. Je vindt hier ook alle specifieke voorwaarden en vereisten. Je ontvangt een (kopie-)ontvangstbevestiging van je aanvraag per mail. Na indienen wordt de mogelijkheid geboden je aanvraag mondeling toe te lichten in een gesprek met de Externe Adviescommissie Film. Deze gesprekken vinden plaats in week 3 of 4 ná de uiterste indiendatum.

Er wordt naar gestreefd binnen 6 weken na de indiendatum aanvragers schriftelijk te berichten over het besluit. Tevens worden via de openbare kanalen van het Limburg Film Office toekenningen bekend gemaakt. Zowel aanvragers van toegekende als afgewezen projecten kunnen nadien een (toelichtings)gesprek aanvragen met het Limburg Film Office.

Beoordeling en adviescommissie

Alle aanvragen worden beoordeeld door een externe Adviescommissie Film, die bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. Leden van de Adviescommissie Film zijn afkomstig uit de film- en cultuursector en beoordelen de aanvragen onafhankelijk.

De leden van de externe Adviescommissie Film zijn: Dany Delvoie, Ruud Lenssen, Meike van Zandvoort, Veerle Cima, Jonathan Wanders, Michel Rensen, Richard Dols, Emma-Rose Thompson, Maxim van den Broeke, Nicky Onstenk, Nicole Jachmann, Roos Voorhorst, Emma Kuijpers en Daniella Koot. De samenstelling van de commissie verschilt per aanvraagronde.

Protocollen en downloads

Aanvullende financiering

Het Limburg Film Fonds is compatible met andere financieringsbronnen in Nederland en daarbuiten, zoals:

Het Nederlands Film Fonds biedt financieringsmogelijkheden voor allerlei soorten projecten, van korte en lange producties tot immersive projecten en publicaties. Er zijn mogelijkheden voor steun in ontwikkeling, realisatie en distributie.

Website

Het Nederlands Film Fonds beheert tevens de Netherlands Production Incentive (Cash Rebate) voor audiovisuele producties. Deze staat open voor Nederlandse en internationale producties. De cash rebate loopt tot 35% voor filmproducties en 30% voor high-end televisie drama’s.

Website

Werk je samen met of in België? Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) is een instelling van de Vlaamse Gemeenschap en werkt in opdracht van de Vlaamse regering. Onder de algemene koepel van het VAF vallen drie fondsen: het VAF/Filmfonds, het VAF/Mediafonds en het VAF/Gamefonds.

Website

Waar Nederland een extra incentive geeft d.m.v. de Cash Rebate, doet België dit in de vorm van een Tax Shelter. Als je in Limburg draait, kun je zomaar een voet in België zetten. De Belgische Tax Shelter staat open voor Belgische producties en internationale producties.

Website

Rij je vanuit Limburg Duitsland binnen, dan sta je binnen no-time in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Met hotspots als Keulen en Düsseldorf binnen nog geen uur rijden, ligt internationaal co-produceren voor het oprapen. de Film- und Mediensfiftung NRW biedt volop financieringsopties.

Website

Archief Limburg Film Fonds

Alle regelingen, protocollen en downloads van voorgaande jaren van het Limburg Film Fonds.